Kinkekarp 2

71.99 
143.98 €/L
Kaal
50 kg

ISELOOMUSTUS

1x “Viinameri” Raimo Pullat ja Risto Pullat. Mõlemad on sisse kirjutanud ka oma autogrammi.

Salapiiritusevedu läänemerel kahe maailmasõja vahel.
920 -1930, aastate mare nostrum’it võib põhjendatult nimetada Viinamereks. Raimo ja Risto Pullati teos loob õldpildi toonasest Eesti ja Soome vahelisest piirituse salakaubaveost ning valgustab seda nähtust ja kaasnenud kultuurimõjusid Läänemere maades varasemast veelgi laiemalt ja põhjalikumalt. Tegemist on eesti, soome, poola ja läti keeles, ilmunud “Viinamere”-sarja oluliselt täiendatud tekstiga. Ka teose ikonograafia on märkimisvaärselt rikkam.

Piiritusekonterbanti vaadeldakse teose rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ühe avaldumisvormine. Salapiirituseveo suurärimeeste suhted suhted poliitikutega ja õiguskaitseametkondadega tõid Soome keeluseaduse ajal kaasa korruptsiooni leviku. Ranget alkoholipolitikat järgivate Pöhjamaade körged alkoholi- ja tubakaaktstsid ja Läänemere maade elatustaseme erinevused loovad head eeldused konterbandile ka tänapäeval. Organiseeritud kuritegevus avaldub tänapäeval muu hulgas uimastikaubandusena, aga sellega tegid algust juba „piiritusekuningad”. Teise
maailmasõja eelsest Viinamerest on saanud mare narcoticum.

1x Hullam Tammesamakas
Seoses kuiva seaduse kehtestamisega Soomes 1. juunil 1918. aastal sai alguse kahe riigi vaheline illegaalne kaubavedu. Üheks piirituse vedamise sümboliks sai aurik Hullam.
Hullam on Eesti traditsioone järgides valmistatud käsitöödestillaat, mida toodetakse väikeste partiide kaupa. Maitse on pehme, ümar, tunda noote karamellist ja tammest.

Tootekood: Kinkekarp2 Kategooria: